Cơ hội nghề nghiệp

Danh mục kinh doanh đa dạng của Anova Trade sẽ tạo ra nhiều cơ hội học hỏi, phát triển cũng như phát huy tối đa điểm mạnh của nhân viên. Chúng tôi luôn tin và làm theo triết lý:

  • Dùng đúng người, đúng việc.
  • Quản lý con người dựa trên tài năng.
  • Tạo ra môi trường làm việc tự quản & năng động, sáng tạo.
  • Ủng hộ sự phát triển cá nhân.
  • Đối xử công bằng.

Nếu bạn là một người dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, thử thách, sẵn sàng dấn thân, hãy gửi email đăng ký tuyển dụng đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá cẩn trọng năng lực của bạn và liên hệ nếu có vị trí phù hợp với bạn. Công ty có các hình thức tuyển dụng sau:

  • Tuyển dụng chính thức: Sau khi hoàn thành tốt thời gian thử việc, nhân viên được chính thức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo qui định.
  • Tuyển dụng thời vụ: Áp dụng cho các nhân viên ký hợp đồng lao động thời vụ thời hạn dưới 1 năm, tính chất công việc mang tính thời vụ không ổn định, không áp dụng các chế độ quyền lợi như nhân viên được tuyển dụng chính thức.

Liên hệ:

  • Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự
  • Email: anovatrade-corp@anovatrade-corp.com