Chính sách nhân sự

Anova Trade luôn chú trọng phát triển con người, bởi chúng tôi tin rằng sự thành công của tập đoàn phụ thuộc rất nhiều vào những người đã, đang và sẽ làm việc cùng chúng tôi. Do đó, thu hút và phát triển nhân tài là chiến lược hàng đầu trong quản trị nhân sự tại Anova Trade