Quản trị Công ty

Theo đó, Anova Trade cũng định hướng để trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng, an toàn.